SvenskaEnglishDeutsch

Detaljplan etapp II laga kraft 2009-01-15

Norrköpings kommun har inlett detaljplanearbetet med Kolonien, (norra delen av Mauritzbergsområdet). Stadsbyggnadsnämnden har i mars 2006 godkänt detaljplanen, med den överklagades både till länsstyrelsen och vidare till Miljödepartementet.

Detaljplanen Kolonien vann laga kraft 2009-01-15. Mauritzberg AB fick genom detta 44 nya avstyckbara tomter med stor byggrätt och Norrköpings kommun har nu inlett planarbetet.
Se handlingar här (PDF)

YouTube
Mauritzberg AB
Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet, Norrköping

Tel: +46(0)125 50100
E-post: info@mauritzberg.se
Webmail