SvenskaEnglishDeutsch

Detaljplan etapp III 

Planen omfattar Linnäs, som ligger på östra sidan av Mauritzbergs område.

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 14 juni 2011, § 124, antagit detaljplan och fastighetsplan för del av Mauritsberg 3:1 med flera fastigheter, område "Linnäs" inom Östra Husby i Norrköpings kommun.
Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2011.

Se handlingar här (PDF)

YouTube
Mauritzberg AB
Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet, Norrköping

Tel: +46(0)125 50100
E-post: info@mauritzberg.se
Webmail