En golfbana att minnas

Varje hål på vår vackra park- och skogsbana har en omväxlande karaktär tack vare den skiftande naturen. Denna lättpromenerade 18-håls bana växer i populäritet för varje år och kännetecknas för sina inslag av dammar och vattendrag.

Första tee ligger högt efter en rejäl uppförsbacke från klubbhusen, så ett bra tips är att vara ute i god tid. Väl däruppe ser man ut över första hålet, långt och rakt fram mot greenen, som är inramad av en ekbacke på ena sidan och tallskog på den andra. Fairway är bred och öppen från tee, så att man kommer iväg bra. En bunker ligger så att den kan fånga utslaget, annars är det bara att spela rakt fram. Greenen är upphöjd och djup, så det är bra att tidigt titta efter var flaggan står. Hålet kan kännas långt, men med några lyckade fairwayslag och ett hyfsat inspel är det absolut möjligt att göra ett bra resultat.

Andra hålet är långt. Vinden är helt avgörande för hur många slag man behöver till greenen. Ett bra utslag hamnar precis till höger om fairwaybunkern, så att bollen kan rulla fram mot eller förbi 150-markeringen. Ett utslag för långt till höger gör andraslaget långt, och helst ska ju bollen då ha hamnat på eller väldigt nära green. Greenen har en liten backe innan framkant som gärna fångar in bollen. Tips. Låghandikapparen kan vinna längd genom att gå över eller slå en draw runt fairwaybunkrarna.

Hålet är ett av banans knepigaste. Från gul tee ser man inte greenen. Utslaget ska delvis passera över en bergskam med buskage, vilken följer fairway när den viker upp mot höger. Medvind och driver blir lätt för långt, men i motvind behövs den för de allra flesta för att komma över bergskammen. Från röd tee bäddar ett bra utslag för ett fint resultat, eftersom fairway ligger öppen från tee. Skogen till höger är dock med i spelet för alla, hela vägen fram till green. När man går upp mot greenen finns det en klocka som ska ringas i. Detta för att nästa boll ska kunna spela ut. Tips. Sikta mot 150-pinnen och välj klubba efter hur vinden blåser.

Ett hål för den som gillar vatten. Utslag från upphöjt läge, ner mot greenen som ligger på en halvö. Ska man gå för par ska man över vattnet och stanna på green med utslaget. Greenens vänstra del är smal; ett för långt slag riskerar att rulla ner i vattnet på andra sidan. Ett alternativ är att spela fram till vänster om green och rulla in bollen därifrån nära hålet. Hur man spelar hålet beror mycket på vädret. En blåsig dag kommer vinden att vara i spel, speciellt vid höga slag som når över trätopparna. Tips. Våga sikta till högra delen av greenen. Där är den djupare och det är lättare att få bollen att stanna.

 

Utslaget är en utmaning på hål nummer 5. Utslaget ska passera ett smalt parti med skog på båda sidor, så det gäller att slå rakt. Klarar man sig förbi skogen så ligger bollen bra till för ett ganska enkelt inspel när fairway viker av till vänster ner mot green. Ett läge någonstans därframme bäddar för ett bra inspelsläge. Så länge bollen ligger på den finklippta delen så finns möjligheten att nå greenen. Greenen tar emot en boll med hög bollbana bra, men det går också att rulla in bollen. Tips. Eftersom fairway svänger finns det egentligen inte någon anledning att försöka slå jättelångt på utslaget.

Börja gärna med att beundra utsikten. Hålet är långt och rakt, och därframme bakom greenen ser man Bråvikens vatten med Kolmårdsskogarna på andra sidan. Därnere ligger också en klunga av husen i det nya Mauritzberg, som sakta växer fram. Vacker plats för tid för eftertanke. Eftersom hålet är långt måste inte bara utslaget utan också de följande fairwayslagen bli lyckade. Utmaningen på detta hål ligger mest kring de bunkrar som ligger strategiskt kring och på fairway. Skulle du fastna där så var inte rädd för att använda en lång klubba, för de är relativt lätta att komma ur. Inspelet går att göra från i princip alla möjliga avstånd. Greenen är stor, men svår att få bollen att stanna på. Tips. Bakom green är det ett smalt gräsparti och sen vatten, så undvik att komma för långt. Särskilt om greenen är hård rullar bollen lätt av.

Ett par 3-hål som kan vara svårare än det verkar vid första överblicken, helt beroende på vilken riktning som vinden blåser åt. Skulle man oturligt nog hamna i ruffen till vänster går det att rädda sig, för gräset där är inte så tjockt. När bollen ligger på greenen så gäller det att läsa puttlinjen noga med tanke på onduleringen. Flaggplaceringen gör också att hålet kan bli riktigt spännande, eller ibland också relativt enkelt för den delen. På det här hålet kan alla göra par. Tips. Beroende på vinden kan klubbvalet vara allt från ett högt järn till en träklubb.

Ett par 4-hål med flera svåra passager att klara sig förbi. Utslaget ska helst vara så långt att det öppnar fairway fram mot green. Greenen ligger efter en smal passage med en damm på ena sidan och en bunker på den andra. Ligger man mitt på fairway är passagen hanterbar, blir slaget för kort kan bollen ändå rulla upp. Men ligger man till vänster om fairway är det betydligt svårare att nå greenen, eftersom man då måste slå ett högt slag över dammen och dessutom få bollen att stanna. Om man inte är säker på dessa slag kan det vara en god idé att spela sig fram nära, men inte i, dammen och bunkern. Då blir inspelet enkelt, för greenen är stor. Dock är den rejält ondulerad, så man måste kolla noga var flaggan står, för annars rullar bollen lätt iväg långt. Tips. Ett bra riktmärke vid utslaget är för låghandikapparen den stora eken till vänster och för höghandikapparen eken rakt fram vid 150-markeringen.

Det här par 4-hålet är enligt banans slope det svåraste. Du bör tänka igenom slagen fram till green. Med utslaget bäddar du för att komma förbi en passage med ekar på båda sidor. Ett bra utslag hamnar på fairways vänstra sida. Därifrån är hålet öppet med en nedförsbacke efter ekarna. Två slag upp på green är en möjlighet för många. Ett för kort utslag eller ett till höger gör att ekarna sätts i spel. Då är det är lite för långt för de flesta att slå över träden och ändå nå green. Nedanför backen finns en damm till höger. Tips. Planerar du att nå greenen på två slag så är utslaget mycket betydelsefullt så att du får en bra linje på andra slaget in mot green. Bollen rullar gärna höger framme vid ekarna så håll gärna upp utslaget lite.

Ett par 4-hål med ett skogsparti till vänster och ruff ner mot vatten till höger. Den som vill nå green på två slag måste komma nästan ända fram till bunkern med utslaget. Det är bättre att hamna lite till höger än till vänster, annars är risken att skogsbacken skymmer vägen fram mot green. Då ligger greenen bra till för ett hanterbart inspel. När vägen fram väl är fri så är det relativt enkelt att nå green. En liten kulle till vänster kan fånga en del bollar, men annars går det säkert bra. Greenen är stor, så en koll innan var flaggan är placerad underlättar puttandet. Tips. Landar bollen ändå till vänster vid utslaget kan det vara frestande att försöka gå över de närmaste träden eller att gå i luckan mellan träden, som finns där. Men det lyckas sällan, eftersom bollbanan följer skogskanten. Bättre att spela fram

Ett par 4-hål där det gäller att placera bollen långt fram om man vill ta sig över vattnet på andraslaget. Ett långt utslag som går till höger riskerar dock att hamna i vattnet. Att låta bollen följa fairway är en bra idé. Den som är osäker på möjligheten att nå över vattnet gör klokt i att spela fram för att istället få ett enkelt inspel från ett bra läge. Många bollar är det som har fastnat på vägen. Också längre fram har diket en förmåga att dra bollar till sig, om de slås det allra minsta för långt till vänster. Dessutom kan en bunker till höger fånga försök till långa inspel. Väl över vattnet finns en ganska stor fairway, som gör att ett för kort men rakt inspel ändå bäddar för ett enkelt slag upp på green. Tips. Om det är torrt i marken eller blåser medvind ökar risken att gå i vattnet och den som slår långt måste hålla igen.

Det här par 4-hålet är ett av banans vackraste och roligaste att spela. Mycket kan dock hända på vägen. Utslaget ska helst hamna till vänster om den högra bunkern. Den vänstra fairwaybunkern ställer oftast inte till med några stora problem, eftersom den är ganska enkel att ta sig ur. Inspelet görs uppför banans högsta brant. Halvvägs upp till vänster ligger en kulle med stenhäll och ruff. Svårt att hitta bollen där. Ligger du till höger på fairway ska bollen först över ett skogsparti och väl uppe finns det ruff och stenhällar. Svårt att hitta bollen där också. Men greenen är lång, stor och fullt möjlig att pricka. Tips. Att ta reda på var flaggan är placerad är klokt, eftersom det kan skilja 40 meter och inte alltid syns från fairway.

Ett långt par 3-hål med en fairway som inte har några bunkrar eller andra hinder. Om utslaget inte når green bör ändå det ändå bädda för ett enkelt inspel. Till vänster är det en ruff med gräs, som det går att slå sig fram från utan stora problem. Till höger finns det några enbuskar som kan ställa till problem, men där ska man ju inte vara. Till vänster om green är banans djupaste bunker. Slår man för långt finns det ytterligare en bunker bakom green, som fångar upp utslaget. Tips. Vinden har betydelse för hur hålet kan spelas. Kommer vinden från höger kan man ta hjälp av den för att landa bollen mjukt på green.

Ett vackert par 4-hål som är väldigt roligt att spela. Hålet är en dogleg höger med ett skogsparti som gör att man inte ser green från tee. Utslaget ska nå fram till området till höger om 150-markeringen, där fairway svänger. Då har man fritt läge fram till green. Ett för kort utslag gör att man måste gå över ett skogsparti, om man inte väljer att spela fram sig. Men även då krävs det ofta att man måste passera buskar och en bunker. Andraslaget kan vara en framspelning eller ett försök att nå green. I båda fallen är vattnet till vänster med i spelet. Till höger finns en bunker, som kan vara en bollfångare. Ett alltför långt inspel hamnar i besvärlig ruff. Bättre då att hamna kort och rulla in bollen nära flaggan. Tips. Om inte greenen syns får man ta annat riktmärke; två tallar bakom green fungerar då utmärkt.

Ett par 5 hål med ett stort landningsområde där dock en bunker vaktar vänstersidan. Längs hela högersidan ligger skogen, vilket betyder att man ska undvika slice. Också diket innan skogen fångar många bollar, men om det inte regnat för mycket går det ibland att slå därifrån. Ett lyckat utslag bäddar för ett andraslag, där det också går att slå långt. Bunkrar till höger är enda problemet. Vid rätt väderlek kan den långtslående nå green på två slag, övriga har en god chans att göra det på tre. Tips. Inspelet är klurigt, för greenen är ondulerad och bollen vill gärna rulla av, särskilt om flaggan står kort.

Mycket vatten utmärker detta par 3-hål. Särskilt tydligt är vattnet med i spelet från gul/vit/blå tee, där utslaget slås över hela dammen. Från röd tee ligger fairway öppen ända fram till green, med vattnet som följer med till höger. Två bunkrar ramar in green och de är ofta med i spelet, särskilt den till vänster. Men för den som har hyfsad koll på sina klubbor och slag är det ett ganska enkelt hål, inte minst eftersom greenen är stor och därför bör vara lätt att träffa. Tips. Ofta behövs en klubblängd mer än vad man tänkt från början på det här hålet.

Ett par 4 hål som är ett av banans absolut tuffaste och längsta hål. Siktar man rakt mot 150 metersmarkeringen vaktar en enorm fairwaybunker på vänstersidan. För den som lyckas pricka fairway är vägen fram öppen och med ett riktigt långt inspel kan man nå fram till den upphöjda greenen. En bunker till vänster framför green kan ställa till ytterligare problem. Greenen är stor, vilket betyder att flaggplaceringen är viktig att ha koll på. Tips. Den långtslående kan gå över bunkern och vinna längd.

Ett av Sveriges bästa avslutningshål, och vackraste, med slottet i bakgrunden. Ända från tee spelar man sig fram mot klubbhuset och slottet – och där bakom Bråviken. Ett mycket vackert avslutningshål, som inbjuder till att återvända till Mauritzberg. Utslaget sker mot en fairway med en vackert porlande bäck på högersidan som mynnar ut i en stor damm. Till vänster är det ruff hela vägen fram till där fairway viker av till höger. Vita bunkrar ligger strategiskt placerade på vänstersidan och kan ge trubbel för den som försöker hålla sig borta från vattnet. När man närmar sig dammen på 1, 2 eller flera slag är det frestande att gena över vattnet. Annars kan man följa fairway fram till ett bra inspelsläge, där bara några fler bunkrar runt greenen kan bli problem. Som vanligt är det viktigt att ha koll på var flaggan står för greenen är både stor och undulerad. Tips. På andra sidan dammen finns en hyggligt stor landningsyta och en stor green. Så varför inte prova?

Banguide

Om du föredrar att ta en titt i vår banguide i pdf-format, är du välkommen att göra detta genom att klicka här.

Flaggplacering

Covid-19 riktlinjer och rekommendationer

Denna information uppdaterades 20-05-24 kl. 19.30

Vi har var och en ansvar för att inte smitta andra och att göra allt vi kan för att minimera spridningen av infektioner genom att följa hälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Dessutom, följer vi på Mauritzberg SGFs, och även grannländernas, rekommendationer och riktlinjer. Vi har här gjort en sammanfattning av vad som gäller just nu på vår bana. Vänligen notera att reglerna kan bli mjukare eller stramas till ytterligare beroende på coronavirusets utveckling. Vi kommer att observera spelarnas beteende på banan och vid behov stänga den om rekommendationer inte följs.

Före spelet

1). Besök inte golfbanan om du är i karantän eller har symtom på infektion. Detta gäller även allmänna förkylningssymtom.

2). Följ de dagliga allmänna råd och riktlinjer som ges av hälsomyndigheterna och av Norrköpings kommun.

3). Undvik att komma till golfanläggningen för tidigt för att undvika folkmassor.

4). Efter användandet at bagskåpen, tvätta noga era händer och rör inte ansiktet. Att alltid ha en handspritsflaska i bagen rekommenderas.

5). Toaletterna i klubbhuset är öppna dagstid. Utomhustoaletten på södra sidan av klubbhuset är öppen dygnet runt. Toaletterna på golfbanan är stängda.

7). Betalning av greenfee och ankomstregistrering görs i mobilen. Då klubbhuset är öppet, kan man även göra detta i automaten och i bistrokassan. Än en gång, med tanke på smitta, rekommenderar vi att man registrera sitt betalkort i Min Golf för att kunna göra betalningar där i samband med bokningen. Om man av någon orsak inte kan betala på MinGolf, kan man göra en swish-betalning till nummer 123 254 9533 (Mauritzberg AB). Observera att man innan swish-betalningen måste ha bokat sin starttid och att man anger starttid och golf ID då betalningen görs. Vi har regelbundna greenfeekontroller och dubbel greenfee tas om någon ertappas på banan.

8). Denna säsong accepteras inte SGFs och More Golf checkar plus SGFs presentkort som betalning. Vi är en kontaktfri anläggning och betalningar kan göras med betalkort eller swish.

9). Om du använder scorekort, behåll det för dig själv. Vi rekommenderar starkt att använda någon av de elektroniska appar, som t.ex. Caddee (de erbjuder även banguide), MinGolf bokning/Golf Game Book och OnTag Scorekort,  som finns för att föra scorekort i mobilen. I postlådorna på klubbhusets terrass finns scorekort och banguider. Ta inte i postlådan med handen.  Du också trycka ut scorekort samtidigt som du checkar in i automaten eller i bistron, då dessa är öppna.

10). Det uppmuntras först och främst att spela med människor du känner och känner dig bekväm med.

11). Putting green och kortspelsområdet är öppna med bollstoppare i hålen så att man inte behöver ta i flaggan. Högst två personer åt gången får beträda dessa varje träningsområde.

12). Drivingen rangen är öppen. Tänk på avståndet till andra spelare. Man betalar bollarna med betalkort. Vi rekommenderar att blippa med kortet eller mobilen samt att man använder sina egna hinkar.


Under spelet

1). Håll avstånd till andra spelare. Minst två meter rekommenderas.

2). Använd bara dina egna peggar och ta hem trasiga, lämna dem inte på banan.

3). Använd och berör bara dina egna golfbollar.

4). Golfhandskar kan också sprida smittan då man rör vid infekterade föremål.

5). Låna inte utrustning från andra spelare. Spela med dina egna golfklubbar, använd egna pennor, avståndsmätare och så vidare.

6). Undvik att vidröra flaggstången, lämna den alltid i hålet

7). Alla hål har en bollstoppare så att bollen inte ramlar ner i hålet. Trots detta, då bollen tas upp, se till att inte vidröra hålkanten eller koppen.

8). Skänk puttar för att undvika kontakt med hål och hålkanter.

9). Det finns bolltvättare tillgängliga på banan.

10). Det finns ett fåtal bänkar på banan. Då dessa används, ta inte på dem med handen.

11).  Det finns krattor i bunkrarna. 

12). Papperskorgar på banan kan användas. 

13). Du kan tvätta dina klubbor vid vattenkranarna på klubbhusets södra sida. Ta inte i kranarna med bara handen. Kompressorn är inte igång.

14). Fira inte bra slag och resultat med handslagningar och kramar


Efter spelet 

1). Ta inte varandra i hand för att tacka för spelet.

2) Byt inte eller signera målkort.

3). Undvik folksamlingar. Var medveten om att hålla avstånd från andra i offentliga områden som parkeringsplatser etc.

4). Då en viss del av bollen är nedanför markytan med våra bollsoppare, räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond och kan registreras i MinGolf/Golf Game Book appen.

5). Klubbhusets och bistrons öppettider är publicerade under ”kontakta oss”. Under ”restauranger” och ”Ebba Grips Bistro”, finns mer information om bistron tillgänglig.

Komihåg att använda handsprit regelbundet under hela vistelsen, på och vid banan.

Vid akuta nödfall, då det är fara för liv, egendom eller miljö, ring 112. Vid andra akuta ärenden under spelet, som vi behöver ha kännedom om, ring 011-4446907.

Vi följer även hotell- och restaurangbranschens riktlinjer.

Driving range

Endast 50 meter från 1:ans och 10:ans tee ligger driving rangen. Här kan du dels träna på egen hand, dels boka upp en instruktör för enskild eller gruppträning.

Driving range är asfalterad och har mattor där man enkelt kan pegga upp på hela mattan.

Man betalar bollarna med betalkort eller mobil direkt i maskinen. 30 kr för 30 bollar.

Rangen stänger varje vecka kl. 18:00 på måndagar och öppnas igen kl. 10:00 på tisdagar.

Putting green

Vid klubbhuset hittar du en putting green. Passa på att öva din puttning och ditt närspel. Här finns det slag att spara!

Kortspelsområde

Mellan Slottet och klubbhuset, inte långt från greenen på 18 hålet, ligger vårt kortspelsområde där du kan förbättra ditt inspel mot green.

Scorekort

Vi rekommenderar Caddee-appen som digital banguide och digitalt scorekort.

Slopekalkylator

Lokala regler


Banrekord

Mattian Pernheden

Göteborgs Golfklubb

68 slag

Oktober 2016

 

Albatross

Håkan Wiklund

Mauritzbergs Slott & Golf

Hål 15

Maj 2017

 

Albatross

Martin Westerlund

Ullna golfklubb

Hål 1

Maj 2015

 

Golfbanan

En lättpromenerad 18-håls bana

Klubbhus

Ett modernt klubbhus i en historik byggnad

Greenfee & Boka

Attraktiva greenfeepriser

Medlemskap

Ett medlemskap som passar just dig

Golflektioner

Nybörjare som erfarna golfare är välkomna

Tävlingar

Ha trevligt och lär känna andra golfare