Integritetspolicy

Allmänt

Policyn gäller hur Mauritzbergs Slott & Golf AB, org nr 556704–8805, samlar in, använder och  behandlar dina personuppgifter.

För att du ska känna dig trygg att vi behandlar dina uppgifter så går vi igenom hur detta sker i denna integritetpolicyn, i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Mauritzbergs Slott & Golf AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med lagstiftningen.

Personuppgiftsbiträden har ej tillåtelse att behandla personuppgifter till annat än vad Mauritzberg anlitat respektive biträde till att göra.

När dina personuppgifter behandlas

Vid användning av hemsidan samlas och behandlas uppgifter av dig för du ska kunna besöka hemsidan.

Vid användning av kontakformulär på hemsidan, prenumerar på nyhetsbrev eller skickar en förfrågan till Mauritzbergs Slott & Golf AB.

Personuppgifter vi behandlar

Följande information behandlas av Mauritzbergs Slott & Golf AB vid dess olika användningar.

Vid besöka av hemsidan behandlar vi din ip-adress och användning av hemsidan.

Vid kontaktformulär samlar vi in:

 • Namn
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Intresse
 • Meddelandet

Vid nyhetsbrev behandlas

 • Namn
 • Mailadress

Vid förfrågningar

 • Företag/Organisation
 • Kontaktperson
 • E-post
 • Telefon
 • Ankomstdatum
 • Avresedatum
 • Antal personer
 • Typ av rum
 • Kontaktuppgifter bokare
 • Övriga önskemål
Varför vi behandlar personuppgifter

Vid använding av hemsidan behandlas information för att få en förståelse av hur hemsidan.

Vid använding av kontaktformuläret samlas information in för att kunna återkoppla dig samt för att ha möjlighet att tillhandahålla en support. För att kunna leverera inf0rmation och marknadsföring via mail, SMS och telefon med avseende på Mauritzbergs Slott & Golfs varor och tjänster.

Nyhetsbrevets information används för att kunna leverera marknadsföring via mail, SMS och telefon med avseende på Mauritzbergs varor och tjänster.

Vid förfrågningar samlas information in för att kunna leverera det som du som kund önskar. Dels för att kunna tillhandahålla en support men även för att kunna hantera och leverar din produkt eller tjänstförfrågan. För att kunna leverera inf0rmation och marknadsföring via mail, SMS och telefon med avseende på Mauritzbergs varor och tjänster.

Vid all användning av information så används det även för att följa tillämplig bokföringslagar och kunna leverera en allmän kundservice.

Lagliga grunder av personuppgiftsbehandling

Mauritzbergs Slott & Golf AB baserar behandlingen av personuppgifter på lagliga grunder som beskrivs nedan.

Behandling sker för att kunna fullgöra avtal och åtaganden med kund. Med stöd av laglig grund behandlas uppgifter kring användarens interaktioner och intressen på webbplatsen.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta är för att kunna segmentera upp och kunna skicka relevant information. Vid intresseavvägning används inga känsliga uppgifter eller något som skulle kunna användas för profilering.

I vissa fall kan Mauritzbergs Slott & Golf AB ha en rättslig förpliktelse att behandla information. Det kan vara som exempel behandling av personuppgifter för att uppfylla bokföringslagens krav.

Profiliering

Mauritzbergs Slott & Golf AB använder vi vissa fall profilering för att kunna skicka relevant information som vi tror passar dig som kund. Profilering kan ta avseende på interaktioner på webbplatsen, öppning av nyhetsbrev eller bokningsförfrågningar.

Du kan avstå från detta genom att ta kontakt med oss.

Lagringstid

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av för att fullgöra de ändamål som uppgifterna har samlats in för. Mauritzbergs Slott & Golf AB kan spara uppgifter längre tid om det behövs för lagkrav eller bevaka Mauritzbergs Slott & Golf AB rättsliga intressen.

Mauritzbergs Slott & Golf AB sparar uppgifter längst 24 månader sedan senaste interaktion med Mauritzbergs Slott & Golf AB har skett.

Utlämning av personuppgifter

Mauritzbergs Slott & Golf AB kommer inte sälja eller dela ut personuppgifter till tredje part utan tillstånd.

Ändring av Integritetspolicy

Mauritzbergs Slott & Golf AB har rätt till att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar kommer viss underrättning av ändringarna ske.

Skydd av personuppgifter

Mauritzbergs Slott & Golf AB vill att du ska känna dig trygg att vi behandlar dina uppgifter. Mauritzbergs Slott & Golf AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Dina rättigheter

Mauritzbergs Slott & Golf AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom ett skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid avslutning av behandlande information för direkt marknadsföring kan det avslutas efter kontakt med oss.

Cookies

Cookies används för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Cookies är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator för att följa dina handlingar på sidan. Det finns två olika cookies, permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies sparar en fil på din dator under en längre tid, kakan har då ett utgångsdatum. Den används för att få statistik om hur sidan används, till exempel vad som är populärt och hur användargränsnittet används.

Session cookies lagras tillfälligt i webbläsaren. Dessa försvinner när webbläsaren stängs ner. Dessa används för att hantera information som lämnas på sidan.

Tacka nej till Cookies kan göras genom att gå in i webbläsarens säkerhetsinställningar. Där kan även inställningar göras kring att att alltid fråga vid användning av cookies eller ta bort redan sparade cookies.

Användning kring webbstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Google Analytics använder tre cookies:

 • ”_ga” används för att urskilja användare och går ut efter 2 år.
 • ”_gid” används för att urskilja användare och går ut efter 24 timmar.
 • ”_gat” används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics och går ut efter 90 dagar.

Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Kontaktinformation

Kontakta oss ifall du har några frågor angående integritetspolicyn, behandling av personuppgifter eller vill begära ett utdrag. Tryck på Kontakt i menyn längst upp.

Hotell

Konferens

Golf

Restauranger

Tomter

Bröllop & Fest