Mauritzbergs utveckling

Följ med på berättelsen om vår närhistoria, som börjar 1990, då finska Liisa Lipsanen köpte egendommen efter att ha blivit förälskad i Slottet och dess omgivningar.

Här kan du också läsa om Mauritzbergs relation till Norge under andra världskriget och den finska designern Kaisa Blomstedt, som ligger bakom mycket av det fina som du kan hitta på anläggningen.

Följ med på vår intressanta närhistoria!

2015 till idag

2022

Slottet
• Slottets fasad upprustades
• Renovering av frikyla i samtliga rum i flyglarna samt i Slottsrestaurangen.
• Anläggningens värmesystem har effektiverats med fjärrstyrning
• Solcellsinstallation på Slottsområdet
• Nya laddstolpar för alla typer av elbilar och laddhybrider på Slotts- och golfparkeringen
• Bråvikssalongen på Slottets övervåning gjordes om till sällskapsrum med ny och modern inredning.
• Banérssalongen (tidigare Kinesrummet) möblerades om till en konferenslokal. 
• Nytt fjärrstyrt onlinesystem med castfunktion i Slottshotellets samtliga rum.

Resort och infrastruktur
• Godkännande av bygglov för fyra familjebostäder vid maskinhallen.
• Flertalet byggstarter på området av fritids- och åretruntbostäder.

Golf
• Inköp av en ruffklippare
• Nya rangemattor och grästee på driving rangen.

2020 & 2021

Slottet
• Förnyad inredning av Södra flygelns kombirum.
• Renovering av badrum i samtliga standardrum.
• Kombirummen utsmyckas med handmålade original akvareller av konstnären Raija Wallenius. Målningarna skildrar Vikbolandets sommarnatur, dess åkrar, ängar och sommarblommor.
• Ny matta på Slottets inre stora tvåsidiga huvudtrapp.
• Rensning och plantering av träd i Slottsparken.
• P.g.a. coronapandemin var hotell- och restaurangverksamheten endast öppen från april till oktober.

Resort och infrastruktur
• Bygglovsansökan till maskinhall och personalbostäder.
• Stora Bryggans badstrand invigs.
• Rekordantal nya byggstarter på området.
• Byggnationen av maskinhall och personalbostäder vid hål 17 påbörjas.

Golf
• Investering av nya maskiner görs.

2019

Slottet
• Café Kvarnen byggdes om till en hotellsvit.
• Invigning av Svit Kvarnen.
• Hotellreceptionen bygges om och har blivit en Slottsbar och hela lobbyn målades om med stucco lustro-teknik.
• Hotellrummen moderniseras med kodlås för smidigare incheckning.
• Jägarsalen uppfräschades.
• Slottets olika mat- och festsalar fick ett gemensamt namn,  Restaurang Silverklippan.
• Nytt WIFI-nät på området.

Resort och infrastruktur
• Godkänt bygglov för enplansbyggnad med 16 gästrum med möjlighet till utbyggnad av att ytterligare två våningar med upp till 48 rum.

Marinan
• Godkänt bygglov för badstrand.
• Byggstart av badstranden i oktober.

Golf
• Investering av åtta golfbilar Ezgo för uthyrning.

2018

Slottet
• Renovering av badrummet i bröllopssviten.
• Blå rummet uppfräschades.
• Godkänt bygglov. Kvarnen blir lyxsvit.
• Ommöblering och investering av Slottsköket med bl.a. nya kylar och bättre arbetsmiljö.

Resort och infrastruktur
• Invigning av den norska minnestenen.
• Avstyckning av nio tomter på Grips väg och en på Ribbings väg.
• Detaljplansändringen, som har trädde i kraft i oktober 2018, är väldigt positiv då den erbjuder ytterligare och attraktivare möjligheter att bygga genom generösare byggbestämmelser.
• Det har börjat att byggas på flertalet tomter.

Marinan
• Förlängning av tillståndet gällande anläggande av småbåtshamn samt muddring och dumpning av muddermassor.

Golf
• Bistro loungen invigs och nya möbler på terrassen.
• Automatiserade och moderna informationsskärmar.
• Investering av fairwayklippare.
• Automatisering av vissa av våra tjänster, bl.a. ny greenfeeautomat med bl.a. swish-betalning och möjlighet att trycka ut scorekort.
• Samarbete med SGFs utvecklande av dynamiskprissättning på förbetalda bokningar.
• Byte av kassasystem för snabbare kassahantering och Contactless betalning i samband med att anläggningen blev kontantfri.

2017

• Renovering (Stucco lustro-teknik) av badrum i Röda, Gula och Blå rummen
• Renovering och förnyande av inredning av Ebba Grips Gemak
• Ny bar ”Lilla Grå” i norra flygeln
• Ny belysning till festlokalen i Galleriet
• Grundläggande reparationer av skador på  slottets stora brygga
• Ny puts till Kvarnen-byggnad
• Förbättring av putsskador på bron till slottet
• Fönsterrenovering på slottets södra fasad
• Förstärkning av strandpromenaden med stenar

2016

Slottet
• Renovering av rum 25 och 26 i Norra flygeln
• Renovering av rum 20 i Södra flygel
• Installation av ljuddämpare i Silversalongen
• Fasadrenovering på Slottets södra sida

Golf
• Renovering av köket i Ebba Grips Bistro
• Upprustning av maskinhallen
• Installation av varuautomat vid rangen.
• Byggnation av övningsområde (kortspel)
• Dikesrensning på hål 1, 3, 5 och 9
• Dränering av hål 7, 9, 13 och 17
• H30 arrangerades under SM veckan i Östergötland
• Final Svenska Golfförbundets Senior Tour

Resort och infrastruktur
• Mauritzbergs VA-förenings vatten- och avloppsanläggning för 130 tomter vid Kolonien och Linnäs överförs till Norrköping Vatten AB

Marina
• Byggnation av vågbrytare vid Kvarnbryggan

2015

Slottet
• Renovering av Södra flygelns hotellrum
• Upprustning av området mellan Klubbhuset och Slottet

Golf
• Skandia Tour Riks, Mauritzbergs första nationella tävling, i samarbete med Svenska Golfförbundet
• Installation av bagskåpsutrymme för medlemmar i Klubbhuset
• Banan omslopades
• Asfaltering vid Klubbhuset
• Installation av betalkortsenhet på bollautomaten

Resort och infrastruktur
• Fyra nya Gästhus, totalt 24 bäddar, invigdes

Marina
• Tillstånd för vågbrytare vid Kvarnbryggan
• Installation av nya bojar vid Slottsbryggan

2010 - 2014

2014

Slottet
• Renovering av kapellet med stöd av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
• Konvertering av värmesystemet i Slottet

Golf
• Plantering av ekar på golfbanan
• Renovering av bevattningsanläggning
• Renovering av maskiner.
• Upprustning av Driving Range

Marina
• Byggnation av nya strandpromenaden

2013

Slottet
• Januari, renovering av köket
• April, modernisering av Linnébaren och Mörner
• Juli, gatubelysning mellan Slottet och Klubbhuset
• Oktober, installation av bergvärme med 12 extra borrhål

Marina
• December, Förlängning av Marina tillståndet med ytterligare 5 år.

2012

Golf
• Juni, Klubbhuset och Ebba Grips bistro invigs
• Augusti, Kommunen utfärdar slutbevis för golfbanan byggnation

Marina
• Mars – April, Muddring utförs framför slottet och nya ”Kvarnbryggan” byggs med 10 båtplatser.
• Utformning sker av den nya strandpromenaden.

Resort och infrastruktur
• Första tomterna för bostadsrätter säljs
• Maj, 2 st nya Lodge villor invigs

Slottet
• Ny terrass och möbler på slottsgården, ett nytt kombirum 12 i södra flygeln.

2011

Golf
• November, Byggnation av klubbhuset påbörjas

Marina
• November, Tillståndsansökan för strandpromenaden och ytterliga 10 båtplatser lämnades in.

Resort och infrastruktur
• Augusti, Byggnation av VA–nätet i samarbete med Norrköping vatten och grannar, totalt 150 tomter blev färdiga.
•Juli, Detaljplan för Linnäs vann laga kraft, 15 juli 2011, 55 tomter
•Oktober, Byggnation av 2 st nya lodge villor påbörjades.

Slottet
•  Receptionen flyttat till slottsbyggnaden, ny inredning i norra flygeln , silversalongen och lounge, Ny inredning i Linnebaren

2010

Golf
• Juni, Driving Rangen öppnar.
• Juli, samtliga 18 hål öppna för spel.
• Juli, Golfincheckning flyttade till Klubbhuset.

Marina
• Maj, Slottsbryggan renoveras och förbättras.
• Juni, Mauritzbergs slottsbrygga blir auktoriserad gästhamn
• November, Färdigställande av hamnplanen vid marinan samt dragning av infrastruktur.

Resort och infrastruktur
• Juni, Breddning av allmänna väg 893 blev färdigställd
• Juni, Framtida Klubbhuset upprustat med fiber och webbkamera
• Augusti, Mauritzbergs VA förening bildades. Byggnation av VA–nätet i samarbete med Norrköping vatten och grannar, totalt 150 tomter inom området Linnäs och Kolonien.
• September, rensning av nya tomtområdet Banérs väg, 33 nya tomter

Slottet
• Februari, Köket renoveras på slottet.
• Sommaren: Den tyska tv-serien Inga Lindström filmas för andra gången på Mauritzberg.

2005 - 2009

2009
Golf

• Maj: Hål 10 – 18 på golfbanan öppnas för spel
• Augusti: Nya puttinggreen öppnas.
• September: Klubben första klubbmästerskap.
• September: bygganation av samtliga 18 hål klar. 

Marina
• Februari: Miljödomstolen ger Mauritzberg AB klartecken för uppförande av småbåtshamn, samt tillstånd för muddring och dumpning av muddermassor.
• Juni: Nya bojar anläggs vid slottbryggan

Resort och infrastruktur
• Januari: Detaljplan för Kolonien 46 tomter vinner laga kraft.
• Juli, Gemensamhetsanläggningar för Ekeblads och Grips väg bildas.
• September, Avtal mellan Vägverket och Mauritzberg AB undertecknades. Vägarbetet påbörjas under november 2009 och beräknas vara färdigställt i juni 2010.

Slottet
• Februari, Hotellrummena i södra flygel renoveras och nya tv-apparater skaffas till alla hotellrum

2008
Golf
• Maj: Samtliga arbeten på hål 10 – 18 färdigställda
• Juni: Yttre renovering av blivande klubbhus färdigställt.
• Augusti: Vägsystem genom golfbanan färdigställt
• September: Samtliga större schakter avslutade
• September: sprutsådd av slänter och greenopmråden, vid hål 1 – 9

Marina
• November: Miljödomstolen – Huvudförhandling avseende marinan

Resort och infrastruktur

• Infrastrukturen för tomterna på Grips väg besiktigades och godkändes under juli 2008. Därmed kan tomterna nu anslutas till såväl VA-anläggning som elnät och optokabel.

 

2007
• Byggandet av golfbanan pågick under hela 2007.
• Golf Digest genomförde en designtävling avseende hål 8 och det lämnades in över 100 bidrag. Vinnaren Albert Sjöberg var på besök och inspekterade arbetet innan byggstart.
• Ett unikt och omfattande arbete med dränering av fairways genomfördes under sommaren.
Totalt spenderade Mauritzberg över 800 000 kr på att extradränera spelytorna.
• Bevattningen installerades under juli månad och blev klar för testkörning under augusti månad.
• Hålen 10–18 prioriterades så att dessa blev klara för sådd och torvning under oktober månad.
• Arbetet med resterade golfhål pågick fram till november och arbetet återupptogs våren 2008.
• Infrastrukturen för tomterna i Kvarteret Briggen besiktigades och godkändes den 7 juni 2007. Därmed kan tomterna nu anslutas till såväl VA-anläggning som elnät och optokabel. Även kvartersvägen, parkeringen och vägen till marinan blev färdiga och besiktades samtidigt.
• Avtalet för infrastrukturbygget vid Grips väg undertecknades i juli med SM Entreprenad AB.
• Försäljningen av tomter påbörjades under april 2007. Under 2007 såldes 25 tomter. Tomterna säljs kvartersvis.
• Med stöd av länsstyrelsens kulturmiljö- och samhällsbyggnadsenhet genomfördes utvändig renovering av Mauritzbergs gamla ladugård. Arbetena utfördes av Byggnadsfirma Sjöö AB under överinseende av kulturmiljöenheten. Invändigt kommer ladugården att byggas om senare med 300 kvm till lokaler för golfklubben.
• Tillståndsberedningen för marinan pågick under våren och sommaren 2007. Det krävs nämligen en rad olika utredningar för att anlägga en marina. Ansökan om tillstånd lämnades till Vattendomstolen den 15 juli 2007. Den befintliga slottsbryggan utrustades med elkablar och färskvatten som båtgäster redan nu kan använda.
• Slottsparken förnyades genom att öppna upp utsikten till havet.
• Det interna vägnätet har förbättrades genom en ny, bättre genomfartsväg till Orrevalla.
• För att förbättra den allmänna infartsvägen 893 till Mauritzberg togs en konsultutredning fram, som sedan behandlades vid mötet mellan kommunen, Vägverket och Mauritzberg.

2006
• Styrelsen tog den 19 juni 2006 beslut på att starta exploateringen av Mauritzbergprojektet.
• Mauritzberg AB och Norrköping Vatten AB tecknade avtal om kommunalt vatten och avlopp.
• Huvudvattenkranen öppnades den 30 juni 2006.
• Bygget av 18-håls golfbana inleddes under juli 2006.
• Konsultavtal tecknades i juli om golfprojektets ledning, med Golf Resort Development AB.
• Till att leda golfverksamheten engagerades Peter Nyberg, en i golfkretsarna välkänd, kunnig och uppskattad klubbdirektör.
• Miljödepartement avslog överklagandena och detaljplanens nya delar vann laga kraft 31 augusti 2006. Därmed ligger nu samtliga 120 hus inom det område som omfattas av detaljplanen.

2005
• Underhandlingar med Lantmäteriet för bildandet av gemensamhetsanläggning. Sydkraft Vatten AB:s kontrakt om byggandet av vattenledning övergår till Norrköpings Vatten AB.
• Kommunen beslöt att dra även avloppsledning till Mauritzberg. Vatten- och avloppsledningen till Mauritzberg började byggas. Detaljplanearbetet med Kolonien och Linnäs inleddes.
• Tommy Rödin slutade efter 12 år som hotell- och restaurangchef.
• Bokningssystemet för hotellverksamheten förnyades.
• Konstnären Raija Wallenius visade akvareller i Slottsgalleriets sommarutställning med titeln ”Mauritzberg – Bråvikens pärla”.

2000 - 2004

2004
• Bygglov för Visningshuset (Villa Grip) vinner laga kraft.
• Kontrakt med LB-hus om uppförandet av Visningshuset (Villa Grip).
• Kontrakt med SM- Entreprenad AB om utbyggnad av kommunalteknik
till visningshuset jämte 6 granntomter.
• Byggnadsarbetena för visningshuset och golfbanan inleds med samrådsmöte.
• Detaljplan för Mauritzberg 2:22 m.fl. överklagas till Regeringen.
• Skötselplan för Natur- och kulturvärden på Mauritzberg färdigställs av Calluna AB, Ekologiska Kunskapsgruppen.
• Med undantag av ett kvarter norrom vägen, fastställs Detaljplan för
Mauritzberg 2:22 m.fl. av regeringen i juni.
• Slutbesiktning av visningshuset (Villa Grip).
• Avstyckning av tomterna 3:72- 3:78, samt 3:79- 3:87 enligt detaljplanen.
• Underhandlingar med länsstyrelsen beträffande det område i detaljplanen
som icke fastställts av regeringen.
• Underhandlingar med kommunen beträffande omarbetning av trafikanslutningen
för bostadskvarteren norr om vägen.
• Kontrakt med Norrköpings kommun och WSP om utförande av ny detaljplan
för del av Mauritzberg 3:1.
• Underhandlingar med Sydkraft vatten AB om utbyggandet av vattenledning
mellan Östra Husby och Mauritzberg.
• Kontrakt med Sydkraft Vatten AB om utbyggnad av vattenledning.
Option på utbyggnad av avloppsledning för samma sträcka.
• Samråd utlyst för detaljplanen för del av Mauritzberg 3:1.
• Sommarens utställning i Slottsgalleriet heter ”Människor” med oljemåleri av Markus Lindmark.

2003
• Inspelning av videoband över Mauritzbergs historia. Berättare: Per-Henrik Brolinson.
• Utställningen ”Mauritzbergs framtid” i Galleriet.
• Underhandlingar med kommunen om grannarnas överklagande av detaljplanen.
• Underhandlingar med länsstyrelsen om detaljplanens överklagande.
• Länsstyrelsen förkastar överklagandena.
• Detaljplanen överklagas till regeringen av en av grannarna.
• Nya underhandlingar med kommunen, länsstyrelsen och Miljödepartementet.
• Förlängning av golfbanans bygglov.
• Förlängning av vägförrättningsbeslut beträffande väg till Sebbantorp.
• Planering av visningshus för fritidshusen söder om slottet.
• Beviljande av tillfälligt bygglov för visningshus.
• Uppgörande av kontrakt för byggandet av visningshus.

2002
• Garage- och lagerbyggnad färdigställdes.
• Planeringen av golfbanan slutfördes.
• Kontrakt med Nyköping beträffande vattentäkt i Djupvik.
• Bygglov för golfbanan.
• Detaljplanearbetet slutfördes.
• Kommunalt samråd kring detaljplanen.
• Vägförrättning slutfördes.
• I galleribyggnaden lades parkettgolv.
• Galleriet tillbyggdes med toaletter
• Yttre reparationer och målning av vaktmästarbostaden.
• Inledande arbete för vattenöverföring från Djupviken
• Sommarutställning ”Gästabordet” i galleriet.
• Underhandlingar med Sydkraft om vatten.
• Slottet fick ett eget vapen

2001
• Ansökan om bygglov för golfbana.
• Förnyandet av garagebyggnaden.
• Detaljplanläggning av området.
• Planering av golfbanor .
• Honoris Causa St. Olofs medalj av Norrköpings kommun till Liisa Lipsanen.
• Sommarutställning ”Aarikka” i galleriet.
• Masterplan för golfbanor.
• Ansökan om vägförrättning.
• Vägförrättning.


2000

• Renovering av vaktmästarbostaden.
• Sommarutställning ”Konstnärinnan Riitta Nelimarkka” i galleriet.
• 10-årsjubileumsfest under ledning av Liisa Lipsanen.

1995 - 1999

1999
• Restaurering och konservering av konstverk i slottet med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Undersökning av kapellet med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Installering av nytt brandlarmssystem i slottet.
• Uppmätningsritningar över slottet utförs .
• Nyinredning av lunchrummet .
• Nyinredning av Bråviksrummet.
• Tilläggsisolering mot flyglarnas vindar.
• Brandsäkra förvaringsutrymmen byggs på vinden.
• Sommarutställning ”Konstnärinnan Birgitta Watz” i galleriet.

1998
• Nyinredning av allmänna toaletter, tambur och entré.
• Ventilationsanläggningen förnyas.
• Bygglov beviljas för ett nytt hotell (58 rum, 104 bäddar).
• Markis uppställs för caféterrassen.
• Sommarutställning ”Kalevala Koru” i galleriet.

1997
• Restaurering, tätning och målning av fönstren i slottet och flyglarna.
• Nytt låssystem installeras i slottet.
• Sommarutställning ”Japanska reflexer, Clifton Karhu” i galleriet.
• Feasibility study för verksamhetens utvecklande på lång sikt görs av konsult.

1996
• Områdesbestämmelserna blir antagna av regeringen den 29 februari 1996.
• Sommarutställning ”Skulptören Birgitta Aras 25-årsjubileum” i galleriet.
• Hotell- och restaurangverksamhetens omsättning har fyrdubblats sedan 1992.
• Ny fastighetsutredning.
• Två rum sammanslås till sviten ”Ebbas gemak” i södra flygeln.

1995
• Förbättring av murar och vägar samt bro inom parken.
• Ny brygga på stockkistor byggs.
• Omfattande röjningar och nyplanteringar inom parken.
• Mauritzberg blir känt som ett av de bästa konferenshotellen i Sverige.
• Ombyggnad av receptionen.
• I gamla kvarnbyggnaden öppnas café.
• Sommarutställning ”Finskt och svenskt måleri samt glaskonst” i galleriet.
• Bergvärmeanläggning för slottet installeras.

1990 - 1994

1994
• Restaurering av slottets fasader med stöd av länsantikvarieämbetet.
• Ombyggnad av slottsgården.
• Ombyggnad av den östra terrassen.
• Sänkning av den östra ingången och ombyggnad av dörrpartiet vid denna.
• Ny inredning av dusch- och toalettutrymmen i flyglarna.
• Ny inredning av gästrummen i flyglarna.
• Sommarutställning ”Keramikkonstnärinnan Heljä Liukko-Sundström” i galleriet.
• Mauritzberg ansluts till nytt reningsverk som byggts i egen regi.
• Planer för att förstora köket görs upp.
• Nytt soprum byggs.
• Försäljning av 46 arrendetomter.
• Nytt telefon- och datorsystem installeras.

1993
• Den fördjupade översiktsplanen antas av kommunen den 28 januari 1993.
• Områdesbestämmelserna antas av kommunen den 13 april 1993
• Sommarutställning ”Modern finsk grafik” i galleriet.
• Nytt tak på galleriet.
• Nytt vattentag och ny vattenledning till slottet.

1992
• Ett försökshus, sedermera kallat ”ekohuset”, byggs.
• Naturvärdesinventering av Mauritzberg för kommunens räkning.
• Ombyggnad av vattenledningen för slottet.
• Ombyggnad av stallbyggnaden till galleri.
• 400-årsjubileumsfest i augusti.
• Sommarutställning ”Mauritzberg 400 år” i galleriet.
• Restaurang- och hotellverksamheten börjar på slottet
• Paketresor från Finland börjar arrangeras.

1991
• Mauritzberg AB grundas och köper 400 hektar av Mauritzbergs ägor.
• Arkitekttävlingen om Mauritzberg avgörs.
• Jordbruket inom Mauritzberg nedläggs.
• Ädelträdsplanteringar och skogsvårdsplan för Mauritzberg.
• Arbetet med fördjupad översiktsplan påbörjas.
• Tävlingsförslaget bearbetas.
• Ny tennisbana anläggs.

1990
• Style Invest Oy köper Mauritzbergs slott.
• Slottet rustas upp och får ny inredning.
• Nordisk arkitekttävling om Mauritzberg blir utlyst.
• Naturinventering av området.
• Fornminnesutredning av området.
• Kartläggning av Mauritzberg

Klartecken för maskinhall samt personalbostäder

Norrköpings kommun beviljade i februari 2022 permanent bygglov för nybyggnation av maskinhall samt tio åretruntbo personalbostäder vid golfbanans hål 17. Arbetet kommer att genomföras i etapper och i mars 2022 påbörjas markarbetet.

Maskinhallen kommer att omfatta 542 m2 bruttoarea. Den revs ner och transporterades till Mauritzberg från Ingelsta (Norrköping) i somras. Utöver förvaringsutrymme till anläggningens maskiner och utrustning, kommer maskinhallen att ha, bland annat, verkstad med lyft, pannrum, kompressor, gödningsrum, maskintvätt, spolplats, reningssystem, plats till bunkersand samt personalutrymmen med kontor, möteslokaler, paus- och omklädningsrum med dusch.

Varje studiolägenhet har en boyta på 32 m2 och har redan ett sovrum, badrum, kök, terrass och FTX ventilation. De återanvända modulerna, som kommer från en nedlagd asylanläggning i Nacka, är i mycket bra skick och kan tas i bruk relativt snabbt, då alla rum och utrustning redan existerar. Byggnaden kommer att kläs med träpanel målade i falurött för att passa in på platsen och i området.

Den totala boarean, inklusive entresolplan, blir drygt 900 m2.  På området kommer det att finnas laddning till el- och golfbilar.

Bergvärmepumpar kommer att användas för att värma upp och kyla ner båda byggnaderna. På sikt planeras även att installera solceller för att distribuera el till hela anläggningen.

Mauritzberg är väldigt nöjda att kunna återvinna och göra nybyggnation av en hall som tidigare stod i Ingelsta (Norrköping), samt att kunna återuppta bostäder med modern teknik och värmesystem.

Februari 2022

Den norska minnestenen

Minnesstenen är ett officiellt tack från Norge till Sverige för militärhjälp under andra världskrigets senare hälft.

Mauritzbergs Slott utgör en viktig plats i Norges krigshistoria. Under åren 1943–1945 tränades här cirka 1.300 norrmän för tjänst inom norska marinen, kustartilleriet och handelsflottan Nortraship. Det var världens största rederi under andra världskriget och var av mycket stor betydellse för såväl Norge som de allierades krigsinsatser.

De utbildades och utrustades med svensk militär hjälp under täckmantel av ”hamnpoliser”. Det var en unik del i det stora projektet med ”polistrupperna” – en hemlig norsk armé i Sverige, med sikte på insats i hemlandet vid Nazi-Tysklands kapitulation. Vid freden i maj 1945 bestod armén av över 15.000 norrmän vid ett 20-tal förläggningar runt om i Sverige, var av Mauritzberg Slott var ett läger.

På Mauritzberg utbildades även 100-tals till signalister och radiotekniker och -operatörer. Denna personal var mycket viktig för sambandstjänster, såsom t.ex interna kommunikationer vid inmarscherna i samband med freden, övervakning i Finnmark och för underrättelsetjänsten.

Stenen avtäcktes den 11 juni 2018 som en 75 årsmarkering av då satsningen med ”polistrupperna” började i Sverige och då den militära verksamheten utvecklades på Mauritzberg.

På minnesstenen hänger en kätting som kommer från det norska kungaskeppet Norge. Det är den norska kungens fartyg som skänktes till kung Haakon VII av det norska folket 1947 inför hans 75-års dag. Fartyget döptes till Norge och sjösattes 1948. Det används än idag av norska Kungafamiljen.

Kaisa Blomstedt

Kaisa Blomstedt in memoriam

Den finländska inredaren Kaisa Blomstedt har avled 2017 i Helsingfors i en ålder av 69 år.

Under sin framgångsrika karriär genomförde hon flera offentliga och privata uppdrag. Blomstedt anses vara den inredare som satt bestående avtryck i det finländska boendet. Hon är genom sitt arbete och föreläsningar känd även i internationella sammanhang.

Kaisas inredningsarbete finns att se också på Mauritzbergs slott. Hon var sedan 1970-talet nära vän till slottets ägare Liisa Lipsanen. Särskilt under 2000-talet har Liisa Lipsanen litat på Kaisas säkra inredningsstil att förena gammalt och nytt i slottets historiska miljö.

Ett av de mest framstående uppdragen var att år 2007 inreda det första modellhuset Villa Grip på slottets tomtområde. Detta följdes av att år 2012 förvandla slottets gamla ladugårdsbyggnad till ett modernt klubbhus och bistro till glädje för alla golfare och andra gäster. Kaisas sista uppdrag på Mauritzberg blev att förnya badrummen och ett av premiumrummen på hotellet samt att inreda en ny bar för hotellgästerna, vilket färdigställdes i början av 2017.

Kaisa Blomstedt kommer att förbli en högt uppskattad person i Mauritzbergs historia genom sitt sätt att blåsa nya, friska vindar i slottets inredning. På Mauritzberg kommer vi sakna hennes råd och idéer samt hennes glada och uppmuntrande personlighet.

Slottets historia

Detta är Mauritzbergs Slott

Närhistorien

Anläggningens utveckling sedan 1990

Bildgalleri

Så här fint är det på Mauritzberg

Se & Göra

Mycket att upptäcka

Jobba hos oss

Vill du bli del av oförglömliga gästupplevelser?

Under vistelsen

Bra att veta när du besöker oss